Käyttöehdot

Käyttöehdot

Tmi Marcus Kalliokoski on laatinut nämä verkkosivut marcuskalliokoski.com / Hieroja Marcus palvellakseen asiakkaitaan paremmin. Tervetuloa sivujen käyttäjäksi.

Hieroja Marcus-verkkosivujen käyttö edellyttää seuraavien ehtojen hyväksymistä. Avaamalla nämä sivut sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen käyttö ei ole sallittua, ellet hyväksy näitä ehtoja. Tmi Marcus Kalliokoskella on milloin tahansa oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja päivittämällä ne.

Hieroja Marcus-verkkosivujen sisältämiin e-palvelujen yksittäisiin asiakirjoihin ja/tai palveluihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, jolloin näihin asiakirjoihin/palveluihin sovelletaan lisäksi ko. erityisehtoja.

Hieroja Marcus-verkkosivujen käyttö

Hieroja Marcus-verkkosivuja saa tarkastella tietokoneella tai vastaavalla laitteella, tulostaa niistä osia ja välittää aineistoa eteenpäin. Sivujen ja sen sisältämien aineistojen käyttö muuhun kuin ei-kaupalliseen tarkoitukseen on kiellettyä, ellei tähän ole Tmi Marcus Kalliokosken kirjallista etukäteislupaa.

Sivuston sisältö ja kuvamateriaali ovat Tmi Marcus Kalliokosken tai sen yhteistyökumppanien omaisuutta ja tekijänoikeuslain suojaamia, ellei toisin ole ilmoitettu.

Tmi Marcus Kalliokosken julkaisemien tiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu, jos tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Tämän sivuston sisältämän aineiston luvaton käyttö tai levitys saattaa loukata tekijänoikeutta, tavaramerkkiin perustuvaa oikeutta ja muuta suojaoikeutta sekä johtaa rangaistukseen ja aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden.

Hieroja Marcus-verkkosivujen toiminnallisuus, sisältö ja Tmi Marcus Kalliokosken vastuu vahingoista

Tmi Marcus Kalliokoski tarjoaa sivut lukijoilleen sellaisena kuin ne ovat sekä pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa sivuja ja rajoittaa niille pääsyä. Tmi Marcus Kalliokoski ei takaa sivujen virheetöntä ja keskeytyksetöntä käyttöä eikä vastaa sivujen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

Tmi Marcus Kalliokoski ei myönnä takuita siitä, että aineisto soveltuu johonkin käyttötarkoitukseen eikä se vastaa mahdollisesta vahingosta, jonka sivustojen sisältämän tiedon käyttäminen voi aiheuttaa.

Linkit Hieroja Marcus-verkkosivuilla

Mikäli Hieroja Marcus-verkkosivuilla on linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille tai palveluun, ei Tmi Marcus Kalliokoski vastaa kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta tai palvelusta. Kolmannen osapuolen sivujen käyttö tapahtuu täysin käyttäjän omalla vastuulla. Tutustu sivujen käyttöehtoihin ja hyväksy ne ennen käytön aloittamista.

Käyttäjän tai ulkopuolisen Hieroja Marcus-verkkosivuille lähettämä materiaali

Lähettämällä Tmi Marcus Kalliokoskelle osoitettua tilaamatonta aineistoa (esimerkiksi palaute) sähköpostilla tai verkkosivujen kautta, käyttäjä samalla luovuttaa Tmi Marcus Kalliokoskelle ja sivujen käyttäjille veloituksettoman käyttö- ja luovutusoikeuden lähettämäänsä aineistoon, jollei toisin ole sovittu. Kaikki käyttäjän tai muun ulkopuolisen sivustoille toimittama, ilmoittama tai lähettämä aineisto on siis julkista ja vapaasti kenen tahansa käytettävissä ja tällaista aineistoa saa käyttää, jäljentää, jakaa, muuttaa, kehittää tai muutoin hyödyntää.

Tmi Marcus Kalliokoski ei tarkasta luovutetun aineiston sisältöä tai sen oikeellisuutta eikä ota mitään vastuuta sen sisällöstä. Lähettäjä hyväksyy ja vahvistaa verkkosivustollemme lähettämänsä aineiston, että se on hänen omaansa tai että hänellä on lupa sen lähettämiseen ja että aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta. Tmi Marcus Kalliokoski edellyttää myös, että aineiston lähettäjä on käyttänyt varotoimia löytääkseen ja poistaakseen mahdolliset virukset aineistosta. Tmi Marcus Kalliokoskella on oikeus poistaa sille lähetetty aineisto sivustosta milloin tahansa.

Tmi Marcus Kalliokosken palvelujen käyttöön liittyvään asiakkaan aineistoon sovelletaan palvelukohtaisia ehtoja.

Henkilötietosuoja, evästeet ja kolmannen osapuolen ohjelmistot

Tmi Marcus Kalliokoski noudattaa henkilötietolain säännöksiä ja suojaa verkkosivustollaan käyvien henkilöiden yksityisyyttä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tmi Marcus Kalliokosken ja sen yhteistyökumppanien logojen ja tavaramerkkien käyttöehdot

Sivustolla esiintyvät nimet, kuviot, logot ja tavaramerkit ovat Tmi Marcus Kalliokosken tai sen yhteistyökumppanien omaisuutta. Niiden kopioiminen, siirtäminen, jakeleminen, tallentaminen tai muu hyödyntäminen on kiellettyä, ellei tähän ole Tmi Marcus Kalliokosken tai sen yhteistyökumppanin kirjallista etukäteislupaa.

Muut ehdot

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ellei näihin käyttöehtoihin liittyviä erimielisyyksiä pystytä ratkaisemaan neuvottelemalla, ratkaistaan ne Helsingin käräjäoikeudessa.